Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképzô Iskola

Általános emberi értékeken alapuló pedagógiában hiszünk, a ránk bízott gyerekek szakmai képzése mellett, így kiemelten fontos, hogy életszeretetre, őszinteségre, másik ember tiszteletére, becsületes, lelkiismeretes helytállásra neveljük őket. Céljaink megvalósításánál fontos szempont, hogy tanulóinkkal és családjaikkal szoros együttműködést alakítsunk ki. Aktív diákélet, jól működő osztályközösségek, szakkörök és egyéb fórumok erősítik, szorosabbra fűzik a személyes kapcsolatokat diákok, tanárok, szülők között.

Szakmai programunk megvalósítása gyerekközpontú, családias, biztonságos környezetben történik. Az egyes szakmai programokhoz magas technikai színvonalat biztosító oktatástechnikai és szakmai gyakorlati feltételrendszer társul. Iskolánk által vallott pedagógiai és szakmai célkitűzések jól illeszkednek a Kolping Szövetség alapelveihez.

A Terplán működésének célja, hogy olyan intézményt fejlesszen, amely diákjai és tanárai számára katolikus keresztény értékeket közvetít. A képzés jellemzői:

5 évfolyamos technikumi képzések:
Logisztikai technikus
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Gépgyártástechnológiai technikus
Gépjárműmechatronikai technikus
Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető

Minden szakterületen gyakorlatorientált képzést folytatunk, ennek megvalósítását támogatja az iskola által működtetett EDU-RÉGIÓ Szakképző Központ, mely szerves részét képezi a szakmai elméleti oktatás bázisának.

Intézményi adatok

Név: Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola

Intézményvezető: Molnár Józsefné

Cím: 5100 Jászberény, Szabadság tér 1.

OM azonosító: 102547

Tel. / fax: (57)-505-440

E-mail: terplan@okt.koszisz.hu

Web: www.terplanszki.hu

vissza