Betölthetô álláshelyek


Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet

pályázatot hirdet

a Nagykôrösi Kolping Katolikus Általános Iskola Intézményvezetô (magasabb vezető) pozíció betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. szeptember 1. - 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Mentovich utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetésének biztosítása, a köznevelésben használatos online rendszerek, nyilvántartások működtetése, belső ellenőrzés, tanügyi feladatok ellátása, az irányadó jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott intézményvezetői feladatok ellátása. Részletes feladatkörét a fenntartó munkaköri leírásban határozza meg.

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21/A. § és a 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 • Közoktatás vezetői szakvizsga
 • Legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, illetve ennek igazolása
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a munkavállaló nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • Római katolikus vallás előnyt jelent.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Rövid vezetői koncepció, összefoglaló, motiváció,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • Legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatot igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a munkavállaló nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Pályázó szakmai önéletrajza,
 • Pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • Pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 • A beosztás betölthetőségének időpontja:

  A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje:

  2022. július 15.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyarosi Judit (20/479-3524), illetve Ballai Ottó (20/476-0302) nyújt.

  A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a KOSZISZ címére történő megküldésével (1300 Budapest, Pf. 9.)
 • E-mail-ben: a pályázatnak az hr@koszisz.hu címre történő megküldésével
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatról KOSZISZ igazgatója dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: http://koszisz.hu

  „Add, hogy felismerjük korunk problémáit, s hogy tevékenyen részt vegyünk megoldásukban.”

  - Adolph Kolping -