Kolping Támogató Szolgálat - Sárvár

A Kolping Támogató Szolgálat –Sárvár és Kistérsége a városban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felügyelete alatt álló Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet, mint Fenntartó irányításával működik. Szolgálatunk 2005. januárjától biztosít támogató szolgáltatást a fogyatékkal élő személyek részére. A támogató szolgáltatás valamennyi fogyatékossági csoportba tatozó személyre kiterjed. A Szolgálat irodája Sárvár, Dózsa György utca 14. szám alatt található. Az épület az Önkormányzat tulajdonát képezi.

A támogató szolgáltatás célja: A fogyatékkal élő személyek és családtagjaik saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben történő segítése, személyre szabott komplex feladatok és ellátások közvetítésével; az igénybevevő életvitelének megkönnyítése lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása; azaz a társadalmi hátrányok csökkentése érdekében és az igénybevevő társadalmi aktivitását növelő módon végzett segítő, támogató szolgáltatás a cél.

Szolgálatunknál 5 személy látja el a feladatokat. Feladatainkat alapvetően jogszabály rögzíti, így ennek értelmében az alábbi feladatokat biztosítjuk:

- Személyi segítő szolgálat

- Szállító szolgálat

- Információnyújtás, tanácsadás

- Kiegészítő szolgáltatások.

Intézményi adatok

Név: Kolping Támogató Szolgálat - Sárvár

Cím: 9600 Sárvár, Dózsa Gy. u. 14.

Tel. / fax: (95)-326-073

E-mail: sarvartsz@szoc.koszisz.hu

Web:

Adószám: 18895540-1-18

Ágazati azonosító: S0200657

Bankszámlaszám: OTP Bank 11703006 20071965

vissza