Kolping Támogató Szolgálat - Szigetvár

A Kolping Támogató Szolgálat – Szigetvár fogyatékossággal élő emberek számára nyújt segítséget, személyi segítés és személyszállítás területén, szociálisan rászorulók és nem szociálisan rászoruló esetekben egyaránt. Az intézmény a jelentkező szükségletek kielégítését a meglévő kapacitásához igazítva végzi. A támogató szolgálat szakképzett munkatársai az igénybevevőt saját képességei alapján segítik a lakókörnyezetén belül (segítségnyújtás otthon) és lakókörnyezetén kívül is (pl. orvosi vizsgálatra eljutni).

A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. Súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti:
1. fogyatékossági támogatásban,
2. vakok személyi járadékában, illetve
3. magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A szolgálat segítségnyújtása személyi segítés esetén
- gondozás – ápolás
- felügyelet biztosítása (nem szállításhoz kapcsolódóan)
- háztartási segítségnyújtás
- készségfejlesztő tevékenység
- segítségnyújtás közszolgáltatások igénybevételében
- ügyintézés, megbízás alapján végrehajtott feladatok
- mobilizáció lakókörnyezeten belül
- mobilizáció lakókörnyezeten kívül
- szabadidős tevékenység támogatása
- egyéb, fentiekben nem sorolható tevékenység pl. segítő beszélgetés
személy szállítás esetén
- lakókörnyezeten kívül történő szállítás: pl. Szigetvár – Pécs, Szigetvár – Szigetvár Kórház.
- indokolt esetben lehetséges a személyszállítás során személyi segítő-gondozói kíséret igénybevétele is.

Az épület akadálymentes jól megközelíthető! Lift használata rendelkezésre áll.

Intézményi adatok

Név: Kolping Támogató Szolgálat - Szigetvár

Cím: 7900 Szigetvár, József Attila u. 12.

Tel. / fax: +36 20 801 3409

E-mail: szigetvartsz@szoc.koszisz.hu

Web:

Adószám: 18326172-1-02

Ágazati azonosító: S0231856

Bankszámlaszám: OTP Bank 11703006-20072368

vissza