Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat Felsôbácskai Kisrégió – Vaskút

Az intézményünkbe betérő emberek többsége komplex ellátást igényel. Kialakult nehéz élethelyzetük nemcsak fogyatékosságukból vagy korukból adódik, hanem a körülöttük zajló világ gyors változásaiból, amelyet nem képesek követni, ezért kiszolgáltatottá válnak. Az információ hatalom, ezért ellátottainknak és/vagy hozzátartozóiknak életvezetési tanácsokkal, hivatalos ügyintézéssel és szakember által vezetett beszélgetésekkel is segítünk.

A szociális alapellátás a kistelepüléseken élő idősek, fogyatékosok kiszolgálója. Az aktív korúak többsége a városba vagy külföldre megy dolgozni, ezért személyesen nem tud részt venni idős/ fogyatékos hozzátartozója gondozásában. A falun élők többsége idegenkedik az idősotthonoktól, és amíg csak teheti, addig otthonában kíván maradni. Ehhez nyújtunk segítséget a mindennapokban gondozói munkákkal, melyet nagy szakértelemmel, hittel és etikusan kívánunk ellátni a jövőben is.

Intézményünk ellátási terülte a Felsőbácskai Kisrégióban több mint hat településen érhető el. Három telephelyünk és hat nyitva álló helyiségünk van, ahol az ellátást igénylők segítségünkre számíthatnak.

Telephelyek Nyitva álló helyiségek
6521 Vaskút, Kossuth L. u. 142 6525 Hercegszántó, Dózsa Gy. u. 1/a.
6522 Gara, Kossuth L. u. 96 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10.
6527 Csátalja, Petőfi S. u. 30-32. 6528 Bátmonostor, Hunyadi J. u 1.

Intézményünk szolgáltatásai és azok ellátási területe:

SZOLGÁLTATÁSAINK ELLÁTÁSI TERÜLET
Szociális étkeztetés Vaskút, Gara, Csátalja, Bátmonostor, Hercegszántó, Nagybaracska községek közigazgatási terülte
Házi segítségnyújtás Vaskút, Gara, Csátalja, Bátmonostor, Hercegszántó, Nagybaracska községek közigazgatási terülte
Nappali ellátás idősek klubja Vaskút, Gara, Csátalja, Bátmonostor, Hercegszántó, Nagybaracska községek közigazgatási terülte
Demens személyek nappali ellátása Vaskút, Gara, Csátalja, Bátmonostor, Hercegszántó, Nagybaracska, Baja községek közigazgatási terülte
Fogyatékkal élők nappali ellátása Vaskút, Gara, Csátalja, Bátmonostor, Hercegszántó, Nagybaracska, Sükösd községek közigazgatási terülte
Támogató szolgáltatás Vaskút, Gara, Csátalja, Bátmonostor, Hercegszántó, Nagybaracska, Bácsszentgyörgy, Sükösd községek közigazgatási terülte
Tanyagondnoki szolgáltatás Hercegszántó – Hóduna , Hercegszántó – Budzsak

A legnagyobb kihívást az elszigetelődés leküzdésében való segítségnyújtás jelenti. A közösségi és szabadidős programok szervezésével az izoláció megszűntetése a cél. Egyházi intézményként a hit összetartó erejének megteremtése kulcs fontosságú. Ellátásunk során az ispotályok elvét igyekszünk követni. A hosszú távú szakmai gondolkodásunk alapja, hogy olyan keresztény értékrenden alapuló egységes, magas szakmai színvonalon és kitűnő tárgyi feltételekkel működő intézményrendszert alakítsunk ki és működtessünk, ahol a rászorulók egyenlő esélyekkel, az egyéni testi-lelki szükségleteik figyelembevételével vehetik igénybe a szociális szolgáltatásokat.

Intézményi adatok

Név: Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat

Cím: 6521 Vaskút, Kossuth u. 142.

Tel. / fax: (79)-472-073

E-mail: vaskut@szoc.koszisz.hu

Web:

Adószám: 18367148-2-03

Ágazati azonosító: S0077541

Bankszámlaszám: 11703006-20071972-00000000

vissza